Wednesday, April 21, 2010

Hãy Nhìn Xuống Chân (Vietnamese Rock Ballad)...

Composer : Lê Hựu Hà (Phượng Hoàng Band, 60-70)
Ballad Version : Elvis Phương feat Khánh Ly
Heavy Metal Version : Steel Owl Band

Hãy nhìn xuống chân biết bao nhiêu người khốn cùng,
Sống đời tối tăm như loài giun...
Hãy nhìn xuống chân biết bao nhiêu người ngã gục,
Chết để chúng ta thêm lợi danh...

Hãy nhìn xuống chân dế giun đang cười con người,
Miếng mồi đỉnh chung mãi giành nhau...
Hãy nhìn xuống chân để thấy thua loài côn trùng,
Suốt đời chẳng bon chen nhọc thân...

Hãy nhìn xuống chân những gông xiềng từ muôn kiếp,
Hãy nhìn xuống chân thấy ước mơ đang chết dần...
Sao còn giết nhau vẫn giết nhau không hối tiếc,
Sao còn mãi mê mãi mê chia chác bạc tiền...

Hãy nhìn xuống chân để thấy thương người thua mình,
Vẫn gượng sống vui với niềm tin...
Hãy đừng ngẩng lên để thấy bao điều thấp hèn, bao điều chua cay và đáng ghét...
Hãy đừng ngẩng lên để mua thêm sự chán chường, hãy đừng ngẩng lên để còn thương...

Hãy nhìn xuống chân để thấy ta là cát bụi, cát bụi sẽ tan theo thời gian...
Hãy đừng tiếc thương nếu ta tin còn linh hồn, xá gì xác thân tạm bợ này...
Hãy nhìn xuống chân để thấy ta là vô nghĩa, sống rồi chết đi không nguồn cơn...
Nếu còn kiếp sau ước ao không là giống người, suốt đời lấy hơn thua làm vui...

Hãy nhìn xuống chân những gông xiềng từ muôn kiếp,
Hãy nhìn xuống chân thấy ước mơ đang chết dần...
Sao còn giết nhau vẫn giết nhau không hối tiếc,
Sao còn mãi mê mãi mê chia chác bạc tiền...

Hãy nhìn xuống chân kiếp nhân sinh một nấm mồ, tiếc gì chút hư danh người ơi...
Hãy nhìn xuống chân nắm đất kia đợi phiên mình, hãy nhìn để nghe đời buồn tênh...
Hãy nhìn xuống chân để quên đi phận thân mình, sinh nhầm quê hương nhầm thế kỷ...
Hãy nhìn xuống chân để xót xa cho kiếp người, sống chờ chết như mong niềm vui...

Ballad Version : Elvis Phương feat Khánh LyHeavy Metal Version : Steel Owl Band


Khánh Ly
Elvis Phương
Steel Owl Band
Hãy Nhìn Xuống Chân - Lê Hựu Hà (Phượng Hoàng Band)

Today Visitor